http://tatranci.sk/  
  http://tatranci.sk/  
 
Jazyk
SlovenskýFrancaisPo ruskiEnglish
Menu
O KLUBE
DOKUMENT: Čs. légie
KRONIKA KLUBU
LEGIONÁRSKY KURIÉR
KNIŽNICA ČS. LÉGIÍ
ZBROJNICA ČS. LÉGIÍ
ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE
ČS. OBEC LEGIONÁRSKA
POMNÍK „NAVRÁTILCOV"
SLOVENSKÉ JEDNOTKY
NÁRODNÉ HYMNY
DOBOVÁ FOTOGALÉRIA
WEBOVÉ ODKAZY
NAPÍŠTE NÁM
Vyhľadávanie

Anketa

Legionársky kuriér - MAREC

7. marec 1915
V Moskve bol zahájený I. zjazd novej organizácie českých a slovenských krajanov, zjazd Zväzu Československých Spolkov v Rusku. Predsedom zväzu sa stal Bohumil Čermák (český podnikateľ a krajanský politik) a tajomníkom Jiří Klecanda (český krajanský politik). Za sídlo zväzu bol vybraný Petrohrad, iba jeho vojenská komisia na čele s Václavom Vondrákom (český krajanský politik) bola umiestnená v Kyjeve.

29. marec 1916
V 1. Československom streleckom pluku vznikla ďalšia, už 9. rota, tým bol prekročený tabuľkový stav ruského streleckého pluku a pôvodný pluk mohol byť rozdelený na dva.

9. marec 1917
Nepokoje v Petrohrade prerástli do revolúcie, po prechode mestskej vojenskej posádky na stranu vzbúrencov podala ruská vláda demisiu a následne abdikoval panovník ruský cár Mikuláš II.

15. marec 1917
Pôvodný III. prápor 1. Československého streleckého pluku bol rozkazom náčelníka štábu ruského Hlavného stanu, vrchného velenia zreorganizovaný na 3. Československý strelecký pluk, ktorého veliteľom sa stal podplukovník Nikolaj Petrovič Mamontov. Velenie Zväzu československých spolkov v Rusku oznámilo mená svojich kandidátov pre Národnú Radu Československú v Rusku.

20. marec 1917
Príslušníci Československej streleckej brigády vydali rezolúciu, v ktorej sa prihlásili k ideálom ruskej marcovej revolúcie a vytýčili požiadavku k vzniku Československého štátu "v jeho najširších historických hraniciach s profesorom T. G. Masarykom ako dočasným diktátorom".

23. marec 1917
Rozhodnutím dočasného vrchného veliteľa ruskej armády generála pechoty Michaila Vasiljeviča Alexejeva bola vytvorená Komisia pre výstavbu československých vojenských jednotiek v čele s generálmajorom Jaroslavom Červinkom, (pôvodom Čech, po oslobodení vlasti pôsobil v ČS. armáde v hodnosti generála).

27. marec 1917
Prieskumný oddiel 1. Československého streleckého pluku v čele s práporčíkom Rudolfom Medkom (neskorší generál ČS. armády a riaditeľ "Památníku odboje" horliví propagátor legionárskych tradícií) zajal v Berezani väčšinu vojakov roty nemeckého 64. pešieho pluku. Celej akcii sa dostalo veľkej pozornosti v ruskej tlači.

13. marec 1918
Záverečný boj pri Bachmači, významnom železničnom uzle, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri evakuácii 1. divízie ČS. vojsk z Ukrajiny. Najprudšie boje proti ohromnej Nemeckej presile sa odohrali 11. marca, keď museli byť do boja nasadené všetky vojenské časti aj nebojové. Bachmač bol Československými jednotkami uhájený v bojoch boli nasadené roty: 6. Čs. streleckého pluku "Hanáckeho", 7. Čs. streleckého pluku "Tatranského" a 4. Čs. streleckého pluku "Prokopa Velikého".

13. marec 1919
Plk. Miloš Žák, bol menovaný náčelníkom štábu 1. streleckej divízie.

24. marec 1919
V Jekaterinburgu sa začal mimoriadny zjazd ČS. légií, jeho cieľom bolo dosiahnuť dohodu a zamedziť ďalším roztržkám medzi vojskom a vedením.

1. marec 1920
Po odchode posledného československého vlaku z Irkutsku, bol ruským orgánom vydaný zlatý poklad, ktorý bol do tej doby pod spoločnou ochranou československej a ruskej stráže.Zdroj informácií:
Jiří FIDLER - ZBOROV 1917
kpt. Václav IVIČIČ - TATRANCI
mjr. gen. štábu Meth. PLESKÝ - Dějiny 4. střeleckého pluku Prokopa VELIKÉHOAktuality
26.01.2018
7.pochod gen. M. R. Štefánika
Dňa 28.04.2018 sa uskutoční 7. pochod gen. M. R. Štefánika. Zraz je tradične v Senci - Slnečné jazerá JUH (Autokemping). Zahájenie pochodu je stanovené na sobotu 28. apríla 2018 o 9:00 hodine. Trasa v dĺžke 18 km končí pri Mohyle gen Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Následne bude vykonané vyhodnotenie. Presun do Senca, vlastnými dopravnými prostriedkami, prípade vlakom, ktorý odchádza zo stanice 13:21 následne 15:21 priamo do Senca. PRIHLÁŠKY: prostredníctvom facebooku alebo mailom priamo na: tatranci@tatranci.sk Medaila 31,- Euro Diplom bez medaile 10,- Euro

07.02.2017
6. pochod gen. M. R. Štefánika (29.04.17)
6. ročník pochodu gen. M. R. Štefánika, nová jubilejná medaila Tatranci, nová trasa pochodu. Prihlášky len cez el. formulár. KLIK NA ODKAZ!

27.10.2011
Vernisáž malieb čs. légií
Dňa 7.11.2011 sa o 16:00 v priestoroch Hotela Relax v Senci (Slnečné jazerá sever) uskutoční vernisáž malieb čs. legionárov. Usporiadateľ akcie ČSOL - Jednota Senec

25.10.2011
Nové udalosti Kronika
Kvh-Tatranci sa podieľali na športovo-osvetovej akcii - Senecká šestka (plávanie na 600m).

06.08.2010
Spomienkovo pietny pochod po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie
KVH-Tatranci sa v dňoch 13.-14.8.10 zúčastní - Spomienkového pochodu po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie. 
  http://tatranci.sk/  
     

Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk
Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk
© 2018 ARGENIO s.r.o.