http://tatranci.sk/  
  http://tatranci.sk/  
 
Jazyk
SlovenskýFrancaisPo ruskiEnglish
Menu
O KLUBE
DOKUMENT: Čs. légie
KRONIKA KLUBU
LEGIONÁRSKY KURIÉR
KNIŽNICA ČS. LÉGIÍ
ZBROJNICA ČS. LÉGIÍ
ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE
ČS. OBEC LEGIONÁRSKA
POMNÍK „NAVRÁTILCOV"
SLOVENSKÉ JEDNOTKY
NÁRODNÉ HYMNY
DOBOVÁ FOTOGALÉRIA
WEBOVÉ ODKAZY
NAPÍŠTE NÁM
Vyhľadávanie





Anketa

Legionársky kuriér - DECEMBER

1. december 1914
Počas prieskumu v dedine Rudy v Haliči padli v boji prví dobrovoľníci Českej Družiny, Antonín Řehák, Josef Vasický a Džuro Nikolič (Čiernohorec).

12. december 1914
Vo Wadoviciach boli rakúsko-uhorským súdom ako vyzvedači odsúdení a popravení dvaja príslušníci Českej Družiny, Antonín Grmela a Josef Műller, ktorí sa v novembri 1914 dobrovoľne prihlásili k prechodu fronty, aby oboznámili vedúcich českých politikov s vojenskou akciou českých krajanov v Rusku.

17. december 1914
Veliteľ 3. ruskej armády generál Dimitrijev povolil medzi zajatcami nábor do Českej Družiny, zaradení mohli byť tí zajatci českej a slovenskej národnosti, ktorí sa ihneď dobrovoľne prihlásia k ruskému poddanstvu a k službe v českej dobrovoľníckej jednotke.

18. december 1914
Poslanec T. G. Masaryk zostal v zahraničí a odišiel najskôr do švajčiarskeho, neskôr do britského exilu.

25. december 1914
Prieskumný oddiel Českej Družiny v počte 20 vojakov, vedený podporučíkom Stanislavom Čečkom, zajal pri Tuchowe celú pešiu rotu o sile 144 mužov. Stanislav Čeček bol za tento čin v októbri 1915 ako prvý Čech vyznamenaný, Vojenským rádom Svätého Juraja (Jiří) 4. stupňa.

6. december 1915
Vo Viedni bol zahájený súdny proces s Karlom Kramářom a jeho spoločníkmi, ktorý nakoniec v júli 1916 vyniesol štyri rozsudky smrti – nad Karlom Kramářom, Aloisom Rašínom, redaktorom Vincencom Červinkom a úradníkom Josefom Zamazalom, vo všetkých prípadoch za vlastizradu.

13. december 1916
Početný stav jednotiek Československej streleckej brigády dosiahol 5 750 mužov, tým prekročil oficiálny tabuľkový stav streleckej brigády ruskej armády. Naskytla sa tak možnosť vytvorenia vyššieho veliteľstva, streleckej divízie, tvorenej štyrmi streleckými plukmi, vlastným delostrelectvom, technickými jednotkami a tylom.

21. december 1916
Vojenská rada ruskej vlády schválila protokol o organizácii československých vojenských oddielov, tvorených z radov dobrovoľníkov, bývalých zajatcov českej a slovenskej národnosti. Tento protokol bol pripravený k schváleniu panovníkom, ale bol zdržaný až do vyriešenia politického vedenia československej zahraničnej akcie v Rusku.

22. december 1916
Ruský cár Mikuláš II. vyjadril vo svojom oficiálnom prejave v ruskom Hlavnom stane vrchného velenia svoje sympatie a podporu československej zahraničnej akcii.

9. december 1917
Deň v čs. vojsku bol oslávený deň rytierov Svätého Juraja (Jiří), vojakov vyznamenaných týmto rádom.

10. december 1918
Dňa 10. decembra, teda v dobe volieb poslancov, bol v plukovnom rozkaze 4. pluku uverejnený telegram prezidenta republiky prof. T. G. Masaryka: »Na Vás, bratři v Rusku a Sibiři, spočívá těžší úloha, neboť nemůžete se vrátiti domů tak brzy, jak byste si přáli. Nicméně touto obětí posílíte posici našeho národa na mírové konferenci. Na Vás se nezapomíná. My zde považujeme Vaši věc zabezpečenu v tom smyslu, že Vám spojenci v Rusku pomohou. Vytrvejte do konce.«

12. december 1918
Minister vojenstva ČSR gen. M. R. Štefánik sa dňa 12. decembra na svojej spiatočnej ceste z úseku Jekaterinburgskej skupiny zastavil na stanici Kuzino. Tam prijal zástupcov vojakov 7. čs. pluku Tatranského, ktorým po vypočutí ich sťažností všetko vysvetlil. Jeho návšteva zanechala viditeľné stopy. Mala pre vojsko veľký význam. Povzniesla ducha, sebavedomie a disciplínu a pod jeho vplyvom sa nedávno, po silnej agitácii, zvolený plukovný komitét dobrovoľne rozišiel. Iba gen. Štefánikovi možno ďakovať, že bola zachovaná úplná jednota vojska a že ďalšie útrapy, ktoré prinieslo zimné ťaženie proti sovietskym vojskám, boli trpezlivo a mužne znášané.

24. december 1919
Dňa 24. decembra 1919 začal pokus o zvrhnutie zbytkov vlády admirála Kolčaka. Bol to tzv. esserovský prevrat. Bohužiaľ však nebol prevedený bez krviprelievania. Cudzozemské vojská zachovávali neutralitu. Nová vláda nadobudla vrcholu. Prevrat bol v nasledujúcich dňoch prevedený i v najbližšom rajóne Irkutska. Doterajšie Kolčakovské vojská prešli väčšinou na stranu novej vlády, ktorá svojimi heslami získala všetky protikolčakovské elementy. Jej program bol: zvrhnutie vlády Kolčaka, skončenie občianskej vojny a mier s boľševikmi, zvolanie ústavodarného zhromaždenia, obnovenie všetkých slobôd atď.



Zdroj informácií:
Jiří FIDLER – ZBOROV 1917
kpt. Václav IVIČIČ – TATRANCI
mjr. gen. štábu Meth. PLESKÝ – Dějiny 4. střeleckého pluku Prokopa VELIKÉHO



Aktuality
07.02.2017
6. pochod gen. M. R. Štefánika (29.04.17)
6. ročník pochodu gen. M. R. Štefánika, nová jubilejná medaila Tatranci, nová trasa pochodu. Prihlášky len cez el. formulár. KLIK NA ODKAZ!

27.10.2011
Vernisáž malieb čs. légií
Dňa 7.11.2011 sa o 16:00 v priestoroch Hotela Relax v Senci (Slnečné jazerá sever) uskutoční vernisáž malieb čs. legionárov. Usporiadateľ akcie ČSOL - Jednota Senec

25.10.2011
Nové udalosti Kronika
Kvh-Tatranci sa podieľali na športovo-osvetovej akcii - Senecká šestka (plávanie na 600m).

06.08.2010
Spomienkovo pietny pochod po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie
KVH-Tatranci sa v dňoch 13.-14.8.10 zúčastní - Spomienkového pochodu po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie.

12.07.2010
Symbolický pochod 7. pluku - NITRA
KVH-Tatranci, Vojenský historický ústav Bratislava a Mesto-Nitra, zorganizovali pri príležitosti 90. výročia návratu 7. Tatranského pluku do Nitry, symbolický pochod spojený s besedou o čs. légiách. Podujatie sa uskutoční dňa 31.7.2010 o 17:30 h. Synagóga koncertná a výstavná sieň. Zraz pre účastníkov, ktorí sa zúčastnia pochodu je o 17:00 h, pred Mestským Úradom mesta Nitra.



 
  http://tatranci.sk/  
     

Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk
Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk
© 2017 ARGENIO s.r.o.