http://tatranci.sk/  
  http://tatranci.sk/  
 
Jazyk
SlovenskýFrancaisPo ruskiEnglish
Menu
O KLUBE
DOKUMENT: Čs. légie
KRONIKA KLUBU
LEGIONÁRSKY KURIÉR
KNIŽNICA ČS. LÉGIÍ
ZBROJNICA ČS. LÉGIÍ
ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE
ČS. OBEC LEGIONÁRSKA
POMNÍK „NAVRÁTILCOV"
SLOVENSKÉ JEDNOTKY
NÁRODNÉ HYMNY
DOBOVÁ FOTOGALÉRIA
WEBOVÉ ODKAZY
NAPÍŠTE NÁM
Vyhľadávanie

Anketa

7. Československý strelecký pluk TATRANSKÝ

Tak ako sa na jar rodí nový život, tak sa na jar roku 1917 zrodil i 7. ČS. strelecký pluk Tatranský, ktorý mal pred celým svetom manifestovať, družnosť Slovákov a Čechov v ich odhodlanom boji za národnú slobodu. Stalo sa tak dňa 28. mája 1917 na Ukrajine v mestečku Berezaň, kam začali prichádzať prví dobrovoľníci Slováci a Česi. Prichádzali zo zajateckých táborov z celého Ruska, často v roztrhanom oblečení, niektorí dokonca bosí a máloktorí mal vo vrecku pár kopejok. Prichádzali však s úsmevom na tvári, konečne mohli hrdo zdvihnúť svoje utrápené hlavy a to im dodávalo najväčšieho bohatstva, bohatstva ducha. Ubytovali sa v "zemljankach" spolovice v zemi vykopaných a spolovice nad zem vyčnievajúcich príbytkoch. Napriek tomu čo prežili, čím prešli a čo prekonali, ich život bol veselý a družný. Bolo medzi nimi veľa hudobníkov a tak sa hudba a spev často rozliehali celým táborom. Z celého Ruska prichádzalo čoraz viac transportov z dobrovoľníkmi a tak bolo nutné pripraviť pre nich ďalšie miesto v tábore a potrebný materiál. Ruské velenie však nebolo schopné zabezpečiť dostatok potravín, oblečenia a o zbraniach ani nehovoriac. Dobrovoľníci zo začiatku slúžili vo svojom civilnom odeve alebo ešte v starej roztrhanej rakúsko-uhorskej uniforme. Pre nedostatok miesta v tábore boli neskôr ubytovávaní po okolitých dedinách.
V tom čase bola témou diskusií otázka ako doplňovať 7. ČS. strelecký pluk Tatranský, spočiatku sa uvažovalo o tom, že pluk bude rýdzo Slovenský. Po dlhých debatách a diskusiách sa nakoniec prijal návrh Dr. Daxnera (člen náborovej komisie OČSNR) o dvojtretinovom zastúpení Slovákov v pluku. Prvým veliteľom pluku bol ruský plk. Smuglov, ktorý však javil o pluk minimálny záujem. Počas odchodu pluku z Ukrajiny v marci 1918 prevzal všetku iniciatívu vo velení pluku kpt. Kadlec. Pluk v tej dobe čítal 165 dôstojníkov, 2895 mužov a 216 koní. Počnúc Bachmačom (dôležitý železničný uzol na Ukrajine), ktorý bol pre pluk krst ohňom a "Tatranci" v ňom dokázali, že svojim odhodlaním a bojovým nasadením sa právom radia medzi ostatné pluky ČS. légií, si svoju česť a dobré meno uhájili vo všetkých bitkách v ktorých bojovali. Pluk bol súčasťou II. divízie ČS. légií a počas svojho pobytu v Rusku sa jeho časti zúčastnili bojov napríklad pri: Mariinsku, Novonikolajevsku, Barabinsku Kabakle, Barnaule, Ačinsku, Nižneudinsku, Vladivostoku, Bajkale a na Sibíri. Počas jeho pobytu na Sibíri ho roku 1918 navštívil aj prvý minister národnej obrany gen. M. R. Štefánik, ktorý osobne prevádzal inšpekcie v poli a povolával k sebe vojenské deputácie vojakov a dôstojníkov. O jeho návšteve píše kronika jednej z rôt pluku takto: "Od každé roty povolal k sobě čtyřčlennou deputaci, jíž vysvětlil situaci a vyslýchal její stížnosti. Gen. Štefánik udělal na bratry naší roty neobyčejný dojem svou energií a svými zásluhami, odstranil mnoha nedorozumění a povznesl zázračně náladu, v což téměr nikdo již nedoufal".
"Tatranci" spolu s ostatnými bratmi z ČS. plukov vydržali v pekelných podmienkach ešte dva roky. Až v apríli roku 1920 sa za zvukov národnej hymny naloďujú vo Vladivostoku prvé transporty 7. pluku, ktoré smerujú do vlasti. Ako prvá sa vracia domov 3. guľometná rota, vozotajská rota a časť 2. roty. Ich trasa je loďou z Vladivostoku a cez Singapore - Colombo - Aden - Port Said dňa 17. júna 1920 pristali v Terste, odkiaľ vlakom prešli do Československej republiky dňa 18. júna 1920 bez prekážok. Zvyšok pluku sa nalodil v máji vo Vladivostoku a šiel cez Vancouver (Kanada) - Quebec časť cez Halifax - do Cuxhavenu (Nemecko) potom pokračoval v ceste vlakmi cez Halle - Lipsko - Drážďany do Podmoklia a ďalej potom cez Prahu do Nitry.
Áno, Nitra sa stala domovom "Tatrancov" po ich návrate do vlasti, staroslovenská Nitra, bola vtedy veľmi hrdá nato, že je sídlom jedného z najznámejších plukov znovuzrodenej Československej armády.
Autor: br. M. BILSKÝ
Aktuality
26.01.2018
7.pochod gen. M. R. Štefánika
Dňa 28.04.2018 sa uskutoční 7. pochod gen. M. R. Štefánika. Zraz je tradične v Senci - Slnečné jazerá JUH (Autokemping). Zahájenie pochodu je stanovené na sobotu 28. apríla 2018 o 9:00 hodine. Trasa v dĺžke 18 km končí pri Mohyle gen Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Následne bude vykonané vyhodnotenie. Presun do Senca, vlastnými dopravnými prostriedkami, prípade vlakom, ktorý odchádza zo stanice 13:21 následne 15:21 priamo do Senca. PRIHLÁŠKY: prostredníctvom facebooku alebo mailom priamo na: tatranci@tatranci.sk Medaila 31,- Euro Diplom bez medaile 10,- Euro

07.02.2017
6. pochod gen. M. R. Štefánika (29.04.17)
6. ročník pochodu gen. M. R. Štefánika, nová jubilejná medaila Tatranci, nová trasa pochodu. Prihlášky len cez el. formulár. KLIK NA ODKAZ!

27.10.2011
Vernisáž malieb čs. légií
Dňa 7.11.2011 sa o 16:00 v priestoroch Hotela Relax v Senci (Slnečné jazerá sever) uskutoční vernisáž malieb čs. legionárov. Usporiadateľ akcie ČSOL - Jednota Senec

25.10.2011
Nové udalosti Kronika
Kvh-Tatranci sa podieľali na športovo-osvetovej akcii - Senecká šestka (plávanie na 600m).

06.08.2010
Spomienkovo pietny pochod po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie
KVH-Tatranci sa v dňoch 13.-14.8.10 zúčastní - Spomienkového pochodu po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie. 
  http://tatranci.sk/  
     

Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk
Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk
© 2018 ARGENIO s.r.o.