http://tatranci.sk/  
  http://tatranci.sk/  
 
Jazyk
SlovenskýFrancaisPo ruskiEnglish
Menu
O KLUBE
DOKUMENT: Čs. légie
KRONIKA KLUBU
LEGIONÁRSKY KURIÉR
KNIŽNICA ČS. LÉGIÍ
ZBROJNICA ČS. LÉGIÍ
ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE
ČS. OBEC LEGIONÁRSKA
POMNÍK „NAVRÁTILCOV"
SLOVENSKÉ JEDNOTKY
NÁRODNÉ HYMNY
DOBOVÁ FOTOGALÉRIA
WEBOVÉ ODKAZY
NAPÍŠTE NÁM
Vyhľadávanie





Anketa

Československá Obec Legionárska

Československá obec legionárska (ďalej len ČsOL) je nestranícke politické občianske združenie, založené 15. januára 1921 legionármi zo všetkých bojísk 1. svetovej vojny. Po okupácii vlasti v roku 1939 bola ČsOL nacistami zrušená a po víťazstve nad nacizmom v roku 1945 opäť obnovená. Na svojom 4. zjazde dňa 2. júla 1947 prijala do svojich radov príslušníkov československej zahraničnej armády zo všetkých frontov druhej svetovej vojny, ktorí se o vstupe do ČsOL uzniesli na svojom Zlučovacom zjezde v marci 1946.
Po februári 1948, bola ČsOL začlenená bez súhlasu členstva do jednotného Zväzu bojovníkov za slobodu, neskôr premenovaného na Zväz protifašistických bojovníkov. Vedenie tejto organizácie požiadalo dňa 17. júla 1949 o výmaz ČsOL zo záznamu registrácií, čím bola ČsOL protiprávne zrušená.
Po páde totality sa dňa 8. októbra 1991 zišli legionári a delegáti jednotiek čs. zahraničnej armády a podľa zákona čís. 83/1990 Zb. obnovili ČsOL, čo bolo potvrdené registráciou Ministerstva vnútra ČR dňa 12. februára 1992, pod č.j. VCS/1-10058/92. Na celoštátnom sneme ČsOL v dňoch 4. a 5. apríla boli schválené úpravy pôvodných stanov.
Spolupráca ČsOL s ostatnými odbojovými organizáciami je výrazom uznania jednoty zahraničného a domáceho odboja.
ČsOL ako organizácia, ktorá združovala drvivú väčšinu československých legionárov, bojujúcich v 1. sv. vojne po boku Dohody proti Rakúsko-Uhorsku, Nemecku a ich spojencom s cieľom obnovenia samostatnosti a svojbytnosti českej a slovenskej, respektíve československej štátnosti, bola jedným z pilierov 1. Republiky.
V dnešnej dobe, keď legionári, ktorí sa svojim úsilím podielali na vzniku ČSR v roku 1918, už odišli, pozostáva členská základňa ČsOL z bojovníkov zahraničných jednotiek čs. armády z doby 2. sv. vojny, pozostalých po legionároch z oboch svetových vojen a v neposlednej rade z priaznivcov. Členovia náležiaci do dvoch naposledy menovaných skupín síce sami nikdy nebojovali, ale naplno sa stotožňujú s myšlienkou za ktorú dávali vabank životy ich starší bratia a hodlajú niesť ich posolstvo do čias budúcich.
Aj preto sa ČsOL, ako jedna z mála organizácií, môže dnes oprávnene hlásiť k odkazu Masarykovej demokratickej republiky a pomáhať hľadať celej spoločnosti, vrátane našej armády, korene a tradície z ktorých skutočne vyrastá. Po 40-tich rokoch komunistickej devastácie, keď práve masarykovské ideály boli pre súčasnú spoločnosť len prázdnými pojmamy a vývoj ako v politickej, tak hospodárskej sfére im mnohokrát pridelil atribúty výsmechu, cíti ČsOL v stále väčšej miere potrebu pripomínať, koľko bojov, morálneho sebazaprenia, utrpenia a hrôz stálo občanov tohto štátu to, aby mohli žíť v slobodnej zemi s vlastnou vládou a vlastnými zákonmi.
*
„Kto zabudol na svoju históriu a nepoučil sa z nej, je odsúdený znova ju prežiť“
*
Preklad textu zo stránky bratov z ČsOL Jednota Mladá Boleslav.




Aktuality
26.01.2018
7.pochod gen. M. R. Štefánika
Dňa 28.04.2018 sa uskutoční 7. pochod gen. M. R. Štefánika. Zraz je tradične v Senci - Slnečné jazerá JUH (Autokemping). Zahájenie pochodu je stanovené na sobotu 28. apríla 2018 o 9:00 hodine. Trasa v dĺžke 18 km končí pri Mohyle gen Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Následne bude vykonané vyhodnotenie. Presun do Senca, vlastnými dopravnými prostriedkami, prípade vlakom, ktorý odchádza zo stanice 13:21 následne 15:21 priamo do Senca. PRIHLÁŠKY: prostredníctvom facebooku alebo mailom priamo na: tatranci@tatranci.sk Medaila 31,- Euro Diplom bez medaile 10,- Euro

07.02.2017
6. pochod gen. M. R. Štefánika (29.04.17)
6. ročník pochodu gen. M. R. Štefánika, nová jubilejná medaila Tatranci, nová trasa pochodu. Prihlášky len cez el. formulár. KLIK NA ODKAZ!

27.10.2011
Vernisáž malieb čs. légií
Dňa 7.11.2011 sa o 16:00 v priestoroch Hotela Relax v Senci (Slnečné jazerá sever) uskutoční vernisáž malieb čs. legionárov. Usporiadateľ akcie ČSOL - Jednota Senec

25.10.2011
Nové udalosti Kronika
Kvh-Tatranci sa podieľali na športovo-osvetovej akcii - Senecká šestka (plávanie na 600m).

06.08.2010
Spomienkovo pietny pochod po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie
KVH-Tatranci sa v dňoch 13.-14.8.10 zúčastní - Spomienkového pochodu po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie.



 
  http://tatranci.sk/  
     

Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk
Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk
© 2018 ARGENIO s.r.o.