http://tatranci.sk/  
  http://tatranci.sk/  
 
Jazyk
SlovenskýFrancaisPo ruskiEnglish
Menu
O KLUBE
DOKUMENT: Čs. légie
KRONIKA KLUBU
LEGIONÁRSKY KURIÉR
KNIŽNICA ČS. LÉGIÍ
ZBROJNICA ČS. LÉGIÍ
ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE
ČS. OBEC LEGIONÁRSKA
POMNÍK „NAVRÁTILCOV"
SLOVENSKÉ JEDNOTKY
NÁRODNÉ HYMNY
DOBOVÁ FOTOGALÉRIA
WEBOVÉ ODKAZY
NAPÍŠTE NÁM
Vyhľadávanie

Anketa

Kronika klubu - rok 2007

27.1.2007
V sobotu okolo obeda, sme sa s bratom Imrom zúčastnili malého klubového výcviku vo voľnom teréne. Náš peší presun začal v osade Sv. Martin, odkiaľ sme poľnou a lesnou cestou prešli cca. 5 km až do stredu lesíka neďaleko obce Šenkvice. Počas presunu otvoreným terénom, sme veľmi ocenili, že sme si vzali všetky výstrojné súčiatky historickej legionárskej uniformi, pretože ostrý zimný vietor nás pekne prefúkal. Na stanovenom mieste, sme simulovali strážnu službu, a veru ani si nechcem predstaviť ako by sme hliadkovali keby bolo vonku miesto - 4, - 40 stupňov pod nulou. Po pol hodinke, keď sa človek príliš nehýbal mu bola riadna zima. Naša akcia však dopadla bez omrzlín a zakončili sme ju šálkou horúceho čaju.
 
Spracoval: br. M. BILSKÝ
 
11.4.2007
Hneď po veľkonočných prázdninách, som v mene KVH - Tatranci, dohodol prednášku o čs. légiách na gymnáziu Karola Štúra v Modre. Práve v meste, kde bol zriadený prvý učiteľský ústav na Slovensku, po vzniku 1. ČSR. Prednáška bola orientovaná na dôvody vzniku čs. légií, na ich hlavné cieľe, pôsobenie a tiež na okolnosti, za ktorých vznikla Republika Československá. Určitú časť výkladu som tiež vyčlenil významu ZBOROVSKEJ BITKY, kde si tento rok pripomenieme už 90. výročie víťazstva československej brigády. Veľmi si vážim snahu študentov, ktorí svojimi otázkami túto prednášku spestrili. Pevne verím, že si odniesli cenné poznatky aj do budúcnosti.
 
Spracoval: br. M. BILSKÝ 
 
3.5.2007
Pri príležitosti 88. výročia, spomienkovej akcie na tragickú smrť gen. M. R. Štefánika, sme v spolupráci so starostkou obce Ivánka pri Dunaji, pani M. Holcingerovou a ČSOL – Mladá Boleslav usporiadali pochod čs. légií. V sprievode, ktorý začal o 9:30 mohli všetci zúčastnení vidieť uniformi čs. legionárov z Ruska – tzv. zborovská a vladivostocká uniforma, Francúzska – spestrená uniformou Roty Nazdar z roku 1915 a Talianska. Pochod v rezkom tempe armádnej hudby SR nám svižne plynul a čoskoro sme už stáli pri samotnej Mohyle. Jednotka našej čestnej stráže sa rozostavila a na rozkaz brata Nácovského, ktorý zavelil pozor, sme vzdali hold bratovi generálovi. Nasledovali príhovori, pozvaných hostí, ktorí vyzdvihovali zásluhy gen. M. R. Štefánika o náš štát a tiež zdôrazňovali nutnosť odovzdávať jeho odkaz našej mladej generácii. Po príhovore zahrala armádna hudba slovenskú národnú hymnu, čo bolo tiež ukončením spomienkovej akcie pri Mohyle.
O 18:00 sme sa opäť stretli v Matičnom dome, kde okrem bohatého a zaujímavého kultúrneho programu, boli na pláne aj tématické príspevky v podaní Prof. Ďuricu, Dr. Vnuka a Dr. Keleho k osobe gen. M. R. Štefánika ako vojaka a vedca. Prvý príspevok na tému gen. M. R. Štefánik ako čs. legionár patril práve mne. V krátkosti som pripomenul zásluhy gen. M. R. Štefánika v čs. odboji, ako otca čs. légií, ktorý pri nich stál aj v najťažších chvíľach a dokázal vzkriesiť ich ducha, keď to najviac potrebovali. Zároveň som predstavil, svoju brožúru Tatranci, ktorá vyšla práve pri príležitosti 90. výročia založenia 7. čs. Tatranského pluku, ktorý vznikol v Berezani na Ukrajine v máji roku 1917.
Po ukončení programu, bolo pre všetkých zúčastnených pripravené malé občerstvenie, pri ktorom sa živo diskutovalo. Túto príjemnú atmosféru sme si vychutnávali až do 22:00, keď sme odchádzali medzi poslednými. Spokojnosť s našou historickou akciou bola ako na našej strane tak i na strane našich bratov z Mladej Boleslavi.
 
Spracoval: br. M. BILSKÝ
 
4.7. – 7.7.2007 
V stredu popoludní, sme sa v klubovej zostave vybrali na azda najpripravovanejšiu a najočakávanejšiu vojensko – historickú ukážku ZBOROV 1917 – 2007. Akcia k 90. výročiu víťazstva československej brigády pri ukrajinskom mestečku Zborov, sa konala v obci Kačice, neďaleko Prahy.
            Do Kačíc, sme bez väčších problémov dorazili okolo 21:00, ihneď sme vyhľadali vojenský tábor a zvítali sa s našimi bratmi z Čiech a Ruskej Federácie. Keďže sa v poľnej kuchyni zrovna zahájili prípravy na varenie zajtrajších raňajok, ochotne sme asistovali. Po malom občerstvení sme vyčerpaní po dlhej ceste zaľahli k spánku, aby sme nabrali síl na nasledujúci deň, na ktorý bolo naplánovaných viacero pietnych akcií.
            Vo štvrtok 5.7.2007, sme sa hneď po raňajkách presunuli do obce Lány, kde sa pri hrobe prvého prezidenta Československej republiky T. G. Masaryka poriadala prvá pietna akcia. Nastúpila jednotka čestnej stráže v zložení KVH čs. légií a ruského cárskeho vojska. Po príhovoroch miestnych predstaviteľov obecného zastupiteľstva a delegácie vlády ČR, akcie sa tiež zúčastnil veľvyslanec Slovenskej republiky, sme sa presunuli k hrobu T. G. Masaryka, kde po uložení vencov naša jednotka ukončila akt čestnou salvou.
            Z Lánov sme sa vydali do Nového Strašecí a následne do obce Kačice, kde sme pri pomníkoch padlých z 1. sv. vojny položili vence a po peknom prejave miestnych predstaviteľov uctili pamiatku hrdinou čestnou salvou všetkých jednotiek. Po pietnych akciách, sme sa vrátili do vojenského tábora a trocha si odpočinuli pred večerným programom. Večer, bola totiž v múzeu T. G. Masaryka naplánovaná vernisáž výstavy prvého prezidenta republiky. Náš klub pri tejto príležitosti tiež predstavil knihu Tatranci, ktorá zožala veľký úspech.
            Nasledujúceho dňa v piatok 6.7.2007, sa od včasných ranných hodín všetko pripravovalo na historickú vojenskú ukážku. Naposledy bola vykonávaná obhliadka terénu aj z konského chrbta, aby sa vytýčilu najvhodnejšie východiskové body útoku na nepriateľa. Po pravoslávnej omši, ktorá na konala o 13:00 na bojovom poli sa vojaci rozmiestnili do svojich východiskových postavení. Našim cieľom bolo preraziť líniu nepriateľských opevení 35. a 75. pešieho rakúsko-uhorského pluku. Pozícia bola nepriateľom veľmi husto obsadená s množstvom guľometov a bombometov. Po vzdušnom súboji nášho lietadla, ktoré bombardovalo nepriateľské pozície a delostreleckej príprave, sme dostali rozkaz k útoku.
Za cenu "ťažkých strát", bol dobytý prvý nepriateľský guľometný oporný bod, kde sa našim zdecimovaným častiam podarilo preniknúť do prvéj línie nepriateľských zákopov. Avšak prísunom silných nemeckých záloh, sme boli nútení tieto po urputnom boji opustiť. Po preskupení sme sa opäť vrhli do útoku. Prvá línia bola prekonaná a po zúfalom boji sme dosiahli tiež druhéj línie, kde už naše predné jednotky urobili granátmi miesto v drátených prekážkach nepriateľa. Dôležitú podporu nám tiež poskytla guľometná rota, ktorá počas protiútoku nepriateľa konala platné služby. Nepriateľ však do tohto svojho útoku vrhol všetky sily a po fanatickom odpore našich jednotiek, sme sa nakoniec museli stiahnuť do prvého zákopu. Na pozícii padol do rúk nepriateľa zanechaný tam náš guľomet. Posilnení novými zálohami sa opäť vrháme do útoku, nehľadiac guľometného ohňa, vnikáme do zákopu, ktorý nakoniec po "boji muža proti mužovy" na "bodáky a poľné lopatky" získavame. Následne sme sa pripravili na rozhodujúci útok, podporovaný tiež ruskými časťami 4. fínskej divízie, ktoré prerazili nepriateľské pozície na pravom krídle. Po nadviazaní spojenia s nimi, sme nastupovali do útoku na poslednú pozíciu nepriateľa, kde sa tento húževnato bránil. Postupujúc v malých hlúčkoch, nemohol na nás nepriateľ sústrediť účinne svoju paľbu a nakoniec, pod náporom našich síl, začal ustupovať. Po skoro dvojhodinovom boji, padá posledná opevnená pozícia nepriateľa „MOGILA“.
Po našom víťazstve sme zožali ohromný potlesk publika, ktorému sa historicko-vojenská ukážka ZBOROV 1917 – 2007 náramne páčila. Z bojiska sme sa presunuli pred vojenský tábor, kde boli účastníci dekorovaní, pamätnou Zborovskou medailou. Diváci si potom mohli prezrieť bojisko, zákopy, bojovú techniku, ako aj výzbroj a výstroj jednotlivcov. 
Po vyprataní a zložení vojenského tábora sme sa rozlúčili so všetkými našimi dobrými priateľmi a nasledujúceho dňa sme sa vydali na spiatočnú cestu domov, na Slovensko. Historicko-vojenskej úkážky Zborov 1917 – 2007, sa zúčastnilo viac ako 350 účastníkov.   
 
Spracoval: br. M. BILSKÝ
  
20.7.2007
            V tento horúci piatok, sa v obci Košariská konala oficiálna spomienková akcia pri príležitosti 127. výročia narodenia gen. M. R. Štefánika. Celý spomienkový akt sa začal o 10:00 pred rodným domom brata generála. Napochodovala čestná stráž a armádna hudba. Potom nasledoval prejav Ministra obrany SR, pána Františka Kašického, ktorý zdôraznil zásluhy gen. Štefánika o vznik republiky a taktiež vyzdvihol jeho úspechy na vedeckom poli.
            Po príhovore si všetci návštevníci prehliadli interiér rodného domu, kde bolo množstvo predmetov aj osobného majetku gen. Štefánika, ako aj vojensko-historické predmety z čs. odboja počas 1. svetovej vojny. Vo vnútornom dvore, som sa veľmi príjemne pozhováral s príslušníkmi ozbrojených síl a veteránmi, ktorí sa akcie taktiež zúčastnili. Veľmi ich zaujala kniha Tatranci, čo ešte viac potešilo mňa! Z rodného domu, sme sa potom presunuli do evanjelického kostola a odtiaľ ku krátkemu pohosteniu do miestnej reštaurácie, kde sa nám o príjemnú zábavu postarali hudobníci a dievčina v ľudovom kroji.
 
Spracoval: br. M. BILSKÝ
 
2.-3.10.2007
V útorok sme po dlhšej dobe privítali našich bratov z Mladej Boleslavi, ktorí prišli o deň skôr, aby sme sa v prvú októbrovú stredu, zúčastnili konferencie o T. G. Masarykovi na veľvyslanectve Českej republiky v Bratislave. Konferenciu poriadal Historický ústav Slovenskej akadémie vied a Veľvyslanectvo Českej republiky k 70. výročiu úmrtia prvého prezidenta 1.ČSR. Avšak ako som už tušil a samozrejme ako už moji bratia z ČsOL Jednota Mladá Boleslav vedeli, že tento deň nebude venovaný iba konferencii o našom prvom čs. prezidentovy. Po zaujímavých referátoch od jednotlivých účastníkov, medzi ktorými bol napr.: PhDr. Dušan Kováč, DrSc; Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc alebo Doc. Jaroslav Opat, Dr.Sc., vystúpil pán veľvyslanec Českej republiky – JUDr. Vladimír Galuška a vyzval brata J. Beneša a mňa, aby sme predstúpili pred prítomných, kde po prejave br. Beneša, bola mi z rúk pána veľvyslanca udelená pamätná medaila ČsOL, III. stupňa. Dekrét podpísal sám brigádny generál MUDr. Josef Hercz, účastník bojov o Tobruk a príslušník samostatnej čs. obrnenej brigády v GB. Nieje azda väčšieho šťastia, ak sa človeku dostane uznania od ľudí ktorých si váži a o to viac ak ich považuje za svojich bratov. Pre mňa určite nemohlo byť vhodnejšej priléžitosti, kde by som si prial byť takýmto spôsobom ocenený. Preto ponechávam slová chváli na mojich bratoch a uvádzam tu ich prejav, ktorý predniesol brat J. Beneš:
  
   Vážené dámy, vážení pánové,
 
   Místopředseda Čs. obce legionářské, brigádní generál MUDr. Josef HERCZ, zastupující zesnulého předsedu generálmajora Antonína ŠPAČKA, udělil za šíření a obnovu legionářských a demokratických tradic Pamětní medaili ČsOL panu Miroslavu BILSKÉMU.
   Pan Miroslav BILSKÝ je zapáleným propagátorem MASARYKOVÝCH myšlenek, tradic a historie čs. legie a čs. odboje a Československa vůbec. Neúnavnou činností, jejíž rozsah v daných podmínkách budí obdiv, připomíná našim občanům odkaz čs. legií, historii a význam vzniku MASARYKOVA Československa v roce 1918.
   Pan Miroslav BILSKÝ, byl iniciátorem vzniku „Klubu vojenské historie – 7. střelecký pluk Tatranský“, zkráceně „KVH - Tatranci“. Klub je zaměřen na historii čs. legií, konkrétně na historii 7. střeleckého pluku „Tatranského“. Pan BILSKÝ je v současné době předseda klubu. Klub pravidelně pořádá na Slovensku mnoho vzpomínkových akcí s tématem historie a odkazu čs. legií. 
   V letech 2005-2006 pořádal na základních a středních školách sérii přednášek a besed o čs. legiích. Každoročně se organizačně podílí na pořádání oslav 28.10., na Slovensku v Bratislavě (v SR není tento den státním svátkem), taktéž i na vzpomínkách na gen. M. R. ŠTEFÁNIKA.
   V roce 2006 se v Bajči u Nových Zámků spolupodílel na obnově pomníku příšlušníkům 7. čs. domobraneckého praporu, kteří zde padli v československo-maďarské válce v letech 1918-1919.
   V roce 2006 pořádal podpisovou akci pro podporu obnovy pomníků čs. legií na Slovensku, organizačně se podílel na vzniku pamětní desky v N. Zámcích. Taktéž spoluorganizoval s Městským muzeem Bratislava a Historickým muzeem Bratislava – Hrad výstavu o čs. legiích.
   Od roku 2005, kdy je členem organizace Památník „Čestná vzpomínka“ (www.pamatnik.valka.cz) se podílí na tvorbě databáze padlých čs. legionářů.
   Od svého založení spolupracuje KVH – Tatranci s naší mladoboleslavskou jednotou. Členové KVH – „Tatranci“ se osobně účastní na našich akcích.
Díki lidem, jako je Miroslav BILSKÝ máme i dnes vztahy mezi našimi národy ryze československé.
 
   Pane velvyslanče, prosím o předání pamětní medaile Českoslovenké obce legionářské.
26.10.2007
Posledný októbrový piatok, sme boli pozvaní do obce Ivánka pri Dunaji, kde táto obec práve úspešne ukončila projekt - Revitalizácie historického centra obce. V rámci tohto projektu, boli tiež vybudované priestory na zriadenie Pamätnej izby, gen. M. R. Štefánika, ktorý ako už je známe dňa 5. mája 1919 v blízkosti obce zahynul. Súčasťou tejto akcie, bolo tiež slávnostné odhalenie busty generála M. R. Štefánika, ktorá je umiestnená pred pamätnou izbou.
   Podujatia sa zúčastnil tiež prezident Slovenskej Republiky, členovia vlády SR a predstavitelia zastupiteľských úradov Českej Republiky, Francúzska a Talianska. Po príhovore a krátkom kultúrnom programe, bola odhalená busta brata generála a nesledovala prehliadka priestorov pamätej izby v ktorej sa tiež nachádza uniforma čs. legionára z Ruska "tzv. zborovská".
   Potom nasledovalo príjemné občerstvenie v priestoroch Matičného domu v Ivánke pri Dunaji a debata so zúčastnenými. Myslím, že Pamätná izba bude pre obec veľkým prínosom a stane sa miestom, kde sa budú scházdať ľudia, ktorým sú blízke myšlienky nášho veľkého rodáka.
 
Spracoval: br. M. BILSKÝ
 
27.10.2007
Deň pred výročím Republiky Československej, som prijal pozvanie zo Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnéj, ktorý poriadal stretnutie s názvom "M. R. Štefánik, generál a prvý minister obrany (vojny) Československej republiky". O zorganizovanie podujatia sa tiež pričinila obec D. Lužná, Múzeum M. R. Štefánika - Košariská a ZŠ - Dunajská Lužná. Záštitu prevzal minister obrany SR, František Kašický.
   Akcia začala položením kvetov k buste M. R. Štefánika pri evanjelickom kostole, medzi zúčastnenými, bol vojenský pridelenec veľvyslanectva ČR v Bratislave a tiež prvý radca Francúzskej republiky.
   Odtiaľ sme sa presunuli do priestorov obecného úradu, kde už bol pripravený bohatý kultúrny program. Vystúpil miestny folklórny súbor - Prvosienka, po ktorom nasledovali referáty zúčastnených. Prvá vystúpila Dr. Ferenčuhová zo SAV, po nej pán prvý radca Francúzskej republiky a ostatní zúčastnení. Nakoniec som dostal slovo aj ja, a zúčastnených som oboznámil s činnosťou nášho KVH, našimi cieľmi a pripomenul som tiež dôležitú úlohu gen. M. R. Štefánika pri zrode čs. légií. Jeho snahy pri získavaní dobrovoľníkov zo zajateckých táborov, a neúnavnú prácu pri organizovaní armády.
   Po príhovoroch a bohatom programe, nasledovalo občerstvenie, ktoré pre nás zabezpečila obec. Dúfam, že akcie podobného charakteru sa v obci budú konať aj v budúcnosti. KVH - Tatranci opäť rád obohatí svojou účasťou ich program.
 
Spracoval: br. M. BILSKÝ
 
28.10.2007
Tradične ako každý rok, nemohli sme si nechať ujsť 89. výročie vzniku Republiky Česko-Slovenskej. Tento rok však už iba v zostave br. Imro a ja. Napriek upršanému počasiu sa na Vajanského nábreží, zišiel úctihodný počet ľudí. Náš klub sa zúčastnil, ako čestná stráž pri pamätníku a vzdal takto úctu všetkým, ktorí sa zasadili o slovenskú a českú štátnosť. Spomienkovej akcie sa zúčastnil tiež veľvyslanec Českej republiky JUDr. Vladimír Galuška. Po ukončení oficiálnej časti, nasledovala krátka deba so zúčastnenými. Pre zaujímavosť tu uvediem, že na podujatí sa pri nás pristavil starší pán s fotografiou čs. legionárov, ktorí stoja pri bratislavskom moste do Petržalky r. 1919, jeden z čs. legionárov na fotografii, bol otec tohto pána.
 
Spracoval: br. M. BILSKÝ
 
25.12.2007 
Koniec posledného mesiaca v roku bol venovaný výročnej klubovej schôdzi na ktorej sa vyhodnotila uplynulá činnosť za rok 2007. Prebrali sme tiež vnútorné záležitosti KVH, naše rady opustil ešte v októbri J. Mrva. Ďalej sme sa zaoberali otázkou aktivít na rok 2008. V tomto roku na nás čaká viacero významných výročí, medzi najvýznamnejšie určite patrí 90. výročie vzniku Československa. Týmto príspevkom uzatváram klubovú kroniku za rok 2007. 
 
Spracoval: br. M. BILSKÝ


Aktuality
26.01.2018
7.pochod gen. M. R. Štefánika
Dňa 28.04.2018 sa uskutoční 7. pochod gen. M. R. Štefánika. Zraz je tradične v Senci - Slnečné jazerá JUH (Autokemping). Zahájenie pochodu je stanovené na sobotu 28. apríla 2018 o 9:00 hodine. Trasa v dĺžke 18 km končí pri Mohyle gen Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Následne bude vykonané vyhodnotenie. Presun do Senca, vlastnými dopravnými prostriedkami, prípade vlakom, ktorý odchádza zo stanice 13:21 následne 15:21 priamo do Senca. PRIHLÁŠKY: prostredníctvom facebooku alebo mailom priamo na: tatranci@tatranci.sk Medaila 31,- Euro Diplom bez medaile 10,- Euro

07.02.2017
6. pochod gen. M. R. Štefánika (29.04.17)
6. ročník pochodu gen. M. R. Štefánika, nová jubilejná medaila Tatranci, nová trasa pochodu. Prihlášky len cez el. formulár. KLIK NA ODKAZ!

27.10.2011
Vernisáž malieb čs. légií
Dňa 7.11.2011 sa o 16:00 v priestoroch Hotela Relax v Senci (Slnečné jazerá sever) uskutoční vernisáž malieb čs. legionárov. Usporiadateľ akcie ČSOL - Jednota Senec

25.10.2011
Nové udalosti Kronika
Kvh-Tatranci sa podieľali na športovo-osvetovej akcii - Senecká šestka (plávanie na 600m).

06.08.2010
Spomienkovo pietny pochod po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie
KVH-Tatranci sa v dňoch 13.-14.8.10 zúčastní - Spomienkového pochodu po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie. 
  http://tatranci.sk/  
     

Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk
Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk
© 2018 ARGENIO s.r.o.