http://tatranci.sk/  
  http://tatranci.sk/  
 
Jazyk
SlovenskýFrancaisPo ruskiEnglish
Menu
O KLUBE
DOKUMENT: Čs. légie
KRONIKA KLUBU
LEGIONÁRSKY KURIÉR
KNIŽNICA ČS. LÉGIÍ
ZBROJNICA ČS. LÉGIÍ
ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE
ČS. OBEC LEGIONÁRSKA
POMNÍK „NAVRÁTILCOV"
SLOVENSKÉ JEDNOTKY
NÁRODNÉ HYMNY
DOBOVÁ FOTOGALÉRIA
WEBOVÉ ODKAZY
NAPÍŠTE NÁM
Vyhľadávanie

Anketa

Dobrovoľnícka družina Slovákov

       Táto družina sa vytvorila v Bratislave v druhej polovici júna na výzvu bratislavských vlasteneckých organizácií, uverejnenú v miestnych časopisoch a verejných vyhláškach, v ktorých sa žiadalo, aby Slováci vytvorili dobrovoľnícky oddiel, ktorý by po boku armády pomáhal oslobodiť napadnutú vlasť. Táto výzva mala celkom priaznivý výsledok, pretože sa počas niekoľkých dní prihlásilo cez 200 dobrovoľníkov – Slovákov. Stk. Kusákovi bolo veliteľstvom bratislavského úseku zverené organizovanie týchto dobrovoľníkov do vojenského oddielu; bol vyzbrojený a vystrojený u náhradného práporu 72. pešieho pluku v Bratislave a dostal označenie „Dobrovoľnícka družina Slovákov“ ; mala 2 stotiny. Príslušníci družiny, boli z časti členmi robotníckej telovýchovnej jednoty, potom sa popri ostatných prihlásilo asi 30 príslušníkov bratislavskej sokolskej jednoty založenej vo februári 1919. K družine boli 5. júla pridelení príslušníci streleckých jednôt v počte 115 mužov z Čiech, ktorí vytvorili 3. stotinu; 4. stotinu vytvorili príslušníci robotníckych telovýchovných jednôt z Prahy (veliteľ práp. Benda), takže vznikol prápor o 4. stotinách. Družina bola ubytovaná v Štefánikových kasárňach, po príchode I. práporu I. pluku Stráže Slobody, potom v honvédskych, stotina, zostavená z členov streleckej obce v Zámockých kasárňach.
            Prápor dobrovoľníckej družiny Slovákov, odišiel pod velením stk. Kusáka 15. júla do Dunajskej Stredy. Bol pridelený k skupine rotmajstra Svobodu a vystriedal tám prápor peších delostrelcov z Bratislavy (tomuto práporu velil stk. Šimko). Slováci 1. a 2. stotiny, boli zaradení k 2. delostreleckej stotine v Dunajskej Strede, čiastočne tiež k 3. stotine v Šamoríne; strelci (3. stotina), boli zaradení z časti k 3. stotine, z časti k sokolskej stotine do Čiližskéj Radvane, príslušníci DTJ (4. stotina) k stotine delostrelcov do Biskupíc. Vystriedanie delostrelcov družinou bolo ukončené 20. júla.
            Po príchode I. práporu pluku Stráže Slobody do Šamorína 20. júla, nezostala DD. v rozložení, aké zaujala pri preberaní služby od delostreleckého oddielu, ale bola rozdelená na jednotlivé stotiny tohto práporu, takže prestala ako samostatná jednotka existovať.
            Pôvodná 1. stotina DD. bola pridelená do Šamorína ku guľometnej stotine 1./I. práporu Stráže Slobody, 2. stotina DD. do Horného Baru k 2. stotine, 3. stotina DD. (strelci) do Dunajskej Stredy k 3. stotine, 4. stotina DD. do Biskupíc k 1. stotine I. práporu 1. pluku Stráže Slobody. V tomto služobnom rozčlenení zostali príslušníci DD. až do 7. augusta, keď bola dobrovoľnícka družina Slovákov opäť stiahnutá do vlastného práporného zväzku. Prápor bol potom rozmiestnení takto: veliteľstvo práporu a 1. stotina (veliteľ npor. Žalud) boli rozmiestnené v Beši, kde stotina samostatne konala službu; 2. stotina (veliteľ npor. Havlík), bola spoločne s 2. stotinou I./I. Stráže Slobody rozmiestnená v Hornom Bare; 3. stotina (veliteľ por. Čejka) spoločne s 3. stotinou I./I. Stráže Slobody v Šamoríne; 4. stotina (DTJ.) (veliteľ práp. Benda) zostala pridelená v Biskupiciach.
            V tomto rozložení zostala DD. až do 21. októbra, kedy sa počas odchodu I. práporu 1. pluku Stráže Slobody zo Slovenska do Prahy vrátila do Bratislavy: koncom októbra bola u pešieho pluku č. 72 rozpustená.
            V dobe svojej činnosti, neprišla DD. do styku s Maďarmi; nemala k tomu žiadnej vhodnej príležitosti, aby sa mohla vyznamenať a vykonať činy, ktoré by sa vymikali normálnej strážnej a bezpečnostnej službe na demarkačnej čiare.
            DD. nemala počas svojej činnosti v šamorínskom úseku žiadne straty.
         *
         *
Spracoval: br. M. BILSKÝ
Zdroj: Účast dobrovolníků v bojích o Slovensko a Těšínsko v letech 1918 – 1919.
Aktuality
26.01.2018
7.pochod gen. M. R. Štefánika
Dňa 28.04.2018 sa uskutoční 7. pochod gen. M. R. Štefánika. Zraz je tradične v Senci - Slnečné jazerá JUH (Autokemping). Zahájenie pochodu je stanovené na sobotu 28. apríla 2018 o 9:00 hodine. Trasa v dĺžke 18 km končí pri Mohyle gen Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Následne bude vykonané vyhodnotenie. Presun do Senca, vlastnými dopravnými prostriedkami, prípade vlakom, ktorý odchádza zo stanice 13:21 následne 15:21 priamo do Senca. PRIHLÁŠKY: prostredníctvom facebooku alebo mailom priamo na: tatranci@tatranci.sk Medaila 31,- Euro Diplom bez medaile 10,- Euro

07.02.2017
6. pochod gen. M. R. Štefánika (29.04.17)
6. ročník pochodu gen. M. R. Štefánika, nová jubilejná medaila Tatranci, nová trasa pochodu. Prihlášky len cez el. formulár. KLIK NA ODKAZ!

27.10.2011
Vernisáž malieb čs. légií
Dňa 7.11.2011 sa o 16:00 v priestoroch Hotela Relax v Senci (Slnečné jazerá sever) uskutoční vernisáž malieb čs. legionárov. Usporiadateľ akcie ČSOL - Jednota Senec

25.10.2011
Nové udalosti Kronika
Kvh-Tatranci sa podieľali na športovo-osvetovej akcii - Senecká šestka (plávanie na 600m).

06.08.2010
Spomienkovo pietny pochod po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie
KVH-Tatranci sa v dňoch 13.-14.8.10 zúčastní - Spomienkového pochodu po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie. 
  http://tatranci.sk/  
     

Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk
Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk
© 2018 ARGENIO s.r.o.