http://tatranci.sk/  
  http://tatranci.sk/  
 
Jazyk
SlovenskýFrancaisPo ruskiEnglish
Menu
O KLUBE
DOKUMENT: Čs. légie
KRONIKA KLUBU
LEGIONÁRSKY KURIÉR
KNIŽNICA ČS. LÉGIÍ
ZBROJNICA ČS. LÉGIÍ
ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE
ČS. OBEC LEGIONÁRSKA
POMNÍK „NAVRÁTILCOV"
SLOVENSKÉ JEDNOTKY
NÁRODNÉ HYMNY
DOBOVÁ FOTOGALÉRIA
WEBOVÉ ODKAZY
NAPÍŠTE NÁM
Vyhľadávanie

Anketa

Zbor turčianskych dobrovoľníkov

          V situácii, keď maďarské vojsko nečakane rýchlo prenikalo z priestoru rieky Ipeľ až do priestoru Banskej Štiavnice, Zvolena a Detvy, rozhodli sa slovenský predák dr. Vančo, starosta mesta a potom starosta martinskej sokolskej jednoty Igor Turzo a evanjelický farár Miloš Rupelt, vyzvať svojich spoluobčanov, aby dobrovoľne nastúpili vojenskú službu a po boku čs. armády pomáhali brzdiť postup Maďarov ďalej na sever. Na prvú výzvu, zverejnenú dňa 10. júna v Turčianskom Sv. Martine a okolitých mestách, sa prihlásilo asi 100 dobrovoľníkov, väčšinou však starších mužov k poľnej službe menej schopných. Výzva, bola opakovaná 13. júna; hlavne zásluhou evanjelického farára Rupelta sa teraz podarilo získať i mládež. Oddiel týchto dobrovoľníkov v sile 3 dôstojníci a asi 150 mužov (npor. Ráztocký, por. Tatar) odišiel 13. júna do Kremnice, kde jeho ďalšiu organizáciu na bojovú jednotku prevzal na rozkaz plk. Šnejdárka, veliteľ 2. divízie, por. v zál. franc. arm. Dominois. Z týchto dobrovoľníkov, bola zostavená prvá stotina, ktorá pod velením npor. Ráztockého a za účasti farára Rupelta odišla 15. júna z Kremnice do Hronskej Breznice, odtiaľ pochodovala do Banskej Štiavnice. Tam sa 16. júna prihásila u veliteľa skupiny mjr. Šidlíka. Keďže pre nedostatok času, nebolo možné pre všetkých dobrovoľníkov zabezpečiť vojenskú rovnošatu, odišla časť z nich na bojisko v občianskom odeve. Odznakom týchto dobrovoľníkov, bol na ľavéj paži srdcovitý štítok s iniciálmi STD a podním znak Slovenska (slovenský štátny znak). Okrem toho mal ešte k zabezpečeniu príslušnosti u seba každí dobrovoľník legitimáciu s osobnými údajmi, podpísanú por. Dominoisom.
            Druhá časť zboru, asi 100 mužov, medzi nimi bolo asi 50 Sokolov, ktorí prišli do Zvolena, sa zhromaždila v Kremnici a v dobe od 10. do 20. júna; konala strážnu a bezpečnostnú službu (uzatvorila údolie, strážila nástupisko a samovoľne sústreďovala z fronty sa vracajúcich vojakov a odosielala ich nazad k príslušným bojovým útvarom). Táto skupina odoslala 16. júna 50 dobrovoľníkov pod velením por. Tatara do Banskej Štiavnice k prvej časti turčianskeho dobrovoľníckeho zboru, takže tento oddiel mal už teraz na fronte asi 150 mužov.
            Mjr. Šidlík odoslal 16. júna oddiel turčianskych dobrovoľníkov s jednou stotinou I. práporu 10. streleckého pluku cez Sv. Anton, Prenčov na Nemce, aby bočným postupom uľahčil útok skupine mjr. Cypra zo Zvolena cez Dobronivú, Krupinu na Nemce.
            Tento oddiel však počas svojho postupu neďaleko Sv. Antona, narazil na silný odpor Maďarov, nemohol preniknúť ďalej a obmedzil sa na obranu. Až keď sa skupine mjr. Cypra podarilo 17. júna obsadiť dedinu Nemce, cítili sa Maďari, hájaci úsek pri Prenčove, vo svojom tyle ohrození a ustúpili smerom k Leviciam. Potom prenikol oddiel do Prenčova a nadviazal hliadkami spojenie s časťami skupiny mjr. Cypra. Ďalej však nepostúpil, pretože dostal za úlohu brániť východný bok skupiny mjr. Bláhy, ktorá v tých dňoch postupovala z Banskej Štiavnice cez Pukanec smerom na Levice. Ďalšia činnosť turčianských dobrovoľníkov teraz závisela na situácii tejto skupiny; keď však skupina mjr. Bláhy pre neúspech hlavných útočných síl na Levice nemohla vo svojom exponovanom postavení pri Devičanoch vytrvať, aby sa nevydala exponovanému útoku Maďarov z Levíc a ustúpila do úseku Vysoká, stiahol sa oddiel turčianských dobrovoľníkov 20. júna do Sv. Antona a zostal tam, až do zjednania prímeria 24. júna.
            Niektorí dobrovoľníci tiež konali prieskumnú činnosť pre veliteľstvo 2. divízie v tyle maďarských oddielov, hlavne v smere na Levice; znalosťou maďarského jazyka získali cenné správy. Medzi nimi zvlášť vynikol dobrovoľník čatár Frolo a 18 ročný študent Milan Kvorka, ktorý bol za tieto služby veliteľom divízie povýšený na desiatnika. Obaja boli za svoje chrabré chovanie vyznamenaní čs. vojnovým krížom.
            Oddiel odišiel 25. júna do zálohy do Banskej Štiavnice a odtiaľ sa potom premiestnil do Zvolena. Po obsadení pohraničného pásma vojskom v dňoch 4. až 7. júla sa presunul do Lučenca; až tam bolo možné zaopatriť všetkých dobrovoľníkov vojenskou rovnošatou a poriadne ich vyzbrojiť. 12. augusta sa turčianskí dobrovoľníci zúčastnili postupu na Salgótarján (Maďarsko), kde konali službu až do 12. septembra po boku četníkov v neutrálnom pásme v priestore od Sečian cez Salgótarján, Barna, Zabar, Gestice. 13. septembra, bol oddiel stiahnutý do Lučenca a demobilizovaný.
            Počas bojov nemal oddiel žiadnych strát. Za chrabré chovanie, dostalo okrem dvoch, horeuvedených dobrovoľníkov, čs. vojnový kríž ešte niekoľko ďalších statočných príslušníkov jednotky.
*
*  
Spracoval: br. M. BILSKÝ
Zdroj: Účast dobrovolníků v bojích o Slovensko a Těšínsko v letech 1918 – 1919.
Aktuality
26.01.2018
7.pochod gen. M. R. Štefánika
Dňa 28.04.2018 sa uskutoční 7. pochod gen. M. R. Štefánika. Zraz je tradične v Senci - Slnečné jazerá JUH (Autokemping). Zahájenie pochodu je stanovené na sobotu 28. apríla 2018 o 9:00 hodine. Trasa v dĺžke 18 km končí pri Mohyle gen Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Následne bude vykonané vyhodnotenie. Presun do Senca, vlastnými dopravnými prostriedkami, prípade vlakom, ktorý odchádza zo stanice 13:21 následne 15:21 priamo do Senca. PRIHLÁŠKY: prostredníctvom facebooku alebo mailom priamo na: tatranci@tatranci.sk Medaila 31,- Euro Diplom bez medaile 10,- Euro

07.02.2017
6. pochod gen. M. R. Štefánika (29.04.17)
6. ročník pochodu gen. M. R. Štefánika, nová jubilejná medaila Tatranci, nová trasa pochodu. Prihlášky len cez el. formulár. KLIK NA ODKAZ!

27.10.2011
Vernisáž malieb čs. légií
Dňa 7.11.2011 sa o 16:00 v priestoroch Hotela Relax v Senci (Slnečné jazerá sever) uskutoční vernisáž malieb čs. legionárov. Usporiadateľ akcie ČSOL - Jednota Senec

25.10.2011
Nové udalosti Kronika
Kvh-Tatranci sa podieľali na športovo-osvetovej akcii - Senecká šestka (plávanie na 600m).

06.08.2010
Spomienkovo pietny pochod po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie
KVH-Tatranci sa v dňoch 13.-14.8.10 zúčastní - Spomienkového pochodu po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie. 
  http://tatranci.sk/  
     

Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk
Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk
© 2018 ARGENIO s.r.o.