http://tatranci.sk/  
  http://tatranci.sk/  
 
Jazyk
SlovenskýFrancaisPo ruskiEnglish
Menu
O KLUBE
DOKUMENT: Čs. légie
KRONIKA KLUBU
LEGIONÁRSKY KURIÉR
KNIŽNICA ČS. LÉGIÍ
ZBROJNICA ČS. LÉGIÍ
ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE
ČS. OBEC LEGIONÁRSKA
POMNÍK „NAVRÁTILCOV"
SLOVENSKÉ JEDNOTKY
NÁRODNÉ HYMNY
DOBOVÁ FOTOGALÉRIA
WEBOVÉ ODKAZY
NAPÍŠTE NÁM
Vyhľadávanie

Anketa

Klub vojenskej histórie

Klub Vojenskej Histórie - 7. strelecký pluk Tatranský, združuje vlastencov a milovníkov histórie, ktorí sa zaoberajú 1. Československým vojenským odbojom v rokoch 1914 - 1920. Zasvätení určite vedia, že sa jedná o Československé légie v Rusku, Francúzsku a Taliansku. Hlavný zámer nášho klubu smeruje k ruským légiám, odtiaľ pochádza aj náš názov klubu 7. strelecký pluk Tatranský, ktorý bol súčasťou II. divízie ČS. légií v Rusku a bolo v ňom sústredených najviac dobrovoľníkov Slovákov. Získavame však informácie aj o ČS. légiách Francúzskych a Talianskych, pretože to považujeme za nemenej dôležitú vec.
Naším cieľom je znova vniesť do povedomia ľudí činy týchto slávnych bojovníkov za slobodu a práva Slovenského a Českého národa. Pretože to boli práve oni, ktorí vyslyšali a vyplnili po stáročia vyslovované zúfalé prosby Českého a Slovenského ľudu po slobode. Boli to oni, útlakom zničení a bezprávím znivočení ľudia, ktorí však v pravý čas dokázali zdvihnúť hlavu, vzchopiť sa a doviesť svoj boj do víťazného konca. Chceme aby ich pamiatka a ich odkaz, ktoré nám tu zanechali a ktoré pomaly zapadli prachom, znova vyšli na povrch a nabrali svojho starého lesku. Pretože nemôže byť národ hrdý na svojich hrdinov, ak nepozná ich mená a hrdinské skutky. 1. Československá republika vykúpená krvou týchto hrdinov, sa stala po 28.októbri 1918 našim spoločným domovom. Spoločným domovom nás Slovákov a Čechov, ktorí vtedy na princípe bratstva a spoločnej vzájomnosti sa rozhodli žiť spolu v jednom štáte. To bolo aj vyvrcholením snahy gen. M. R. Štefánika a prof. T. G. Masaryka, ktorí svojim diplomatickým úsilím dosiahli uznanie autonómneho ČS. vojska u Dohodových mocností.
KVH - 7. strelecký pluk Tatranský si preto dal za úlohu oživiť pamiatku a tradície ČS. legionárov. Klub sa zúčastňuje spolu s českými bratmi rôznych bojových ukážok a rekonštrukcií bitiek z obdobia 1. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti môže verejnosť "naživo" sledovať bojový stret ČS. legionárov s Nemeckými a Rakúsko-Uhorskými vojskami v dobových uniformách. Organizujú sa taktiež klubové výcviky na ktorých sa nacvičuje dobová taktika a poradová príprava.
Zámer klubu smeruje tiež k osvetovej činnosti a vzdelávaniu mládeže, formou prednášok, diskusných krúžkov a vydávaním materiálov k samoštúdiu.
V neposlednej rade smerujú klubové aktivity aj k obnovovaniu a udržiavaniu legionárskych pomníkov a hrobov.
Chceme tiež postupne nadviazať spoluprácu s klubmi a organizáciami obdobného zamerania doma aj v zahraničí.
Preto, pre všetko, čo je nám ako Slovákom drahé, považujeme za svoju povinnosť venovať sa tejto činnosti dôsledne a svedomito, tak aby odkaz ČS. legionárov nikdy nezanikol.
Vy, drahé hroby, buďte časy všemi
svědomí živých, příklad přeskvělý,
a třikrát běda národu i zemi,
vás, mučedníku, zapomene-li.

br. J. S. MACHAR,
Čs. legionár ,22. apríla 1921.

br. Miroslav BILSKÝ
predseda KVH - TATRANCI


Aktuality
26.01.2018
7.pochod gen. M. R. Štefánika
Dňa 28.04.2018 sa uskutoční 7. pochod gen. M. R. Štefánika. Zraz je tradične v Senci - Slnečné jazerá JUH (Autokemping). Zahájenie pochodu je stanovené na sobotu 28. apríla 2018 o 9:00 hodine. Trasa v dĺžke 18 km končí pri Mohyle gen Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Následne bude vykonané vyhodnotenie. Presun do Senca, vlastnými dopravnými prostriedkami, prípade vlakom, ktorý odchádza zo stanice 13:21 následne 15:21 priamo do Senca. PRIHLÁŠKY: prostredníctvom facebooku alebo mailom priamo na: tatranci@tatranci.sk Medaila 31,- Euro Diplom bez medaile 10,- Euro

07.02.2017
6. pochod gen. M. R. Štefánika (29.04.17)
6. ročník pochodu gen. M. R. Štefánika, nová jubilejná medaila Tatranci, nová trasa pochodu. Prihlášky len cez el. formulár. KLIK NA ODKAZ!

27.10.2011
Vernisáž malieb čs. légií
Dňa 7.11.2011 sa o 16:00 v priestoroch Hotela Relax v Senci (Slnečné jazerá sever) uskutoční vernisáž malieb čs. legionárov. Usporiadateľ akcie ČSOL - Jednota Senec

25.10.2011
Nové udalosti Kronika
Kvh-Tatranci sa podieľali na športovo-osvetovej akcii - Senecká šestka (plávanie na 600m).

06.08.2010
Spomienkovo pietny pochod po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie
KVH-Tatranci sa v dňoch 13.-14.8.10 zúčastní - Spomienkového pochodu po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie. 
  http://tatranci.sk/  
     

Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk
Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk
© 2018 ARGENIO s.r.o.